Kostnaderna för att sända meddelanden skiljer sig mellan olika operatörer och om sändningen sker via Internet eller direkt till operatören. I tabellen redogörs för för hur kostnaderna ser ut om ni befinner i Sverige. För sändning via modem direkt till operatör från Finland, Danmark och Norge, vänd er till respektive operatör för prisuppgifter. Att skicka NetMemolappar som e-post, till ICQ eller annan NetMemoanvändare kostar naturligtvis inget utöver ev Internetuppkoppling.
Modem
Normalsändning
enkelt eller dubbelt SMS
2.50 kr
Gruppsändning till
1 eller 2 abonnenter
2.50 kr
3-15 abonnenter
12.50 kr
16-40 abonnenter
25 kr
Man kan också sända enkla meddelanden billigare genom att t ex sända genom Tele DKs server i Danmark. Kostnaden är då 95 öre per/min och sändningstiden bestämmer kostnaden.
I SmartSMS är detta nummer det förvalda då sändningen inte ger något kvitto och bara tar ca 15-20 sek. Kostnaden för ett sådant meddelande hamnar då på ca 70-80 öre med uppkopplingskostnaden inräknad.
Internet
ca 90 öre per meddelande. Länk till komplett prislista i hjälpfilen.
Använder man Torgets gateway är sändningen gratis.
Minicall
Med sändarabonnemang
1,25 kr per meddelande
+ 6,25 öre/tecken
Utan sändarabonnemang
5 kr per meddelande
max 120 tecken
Sändarabonnemang kostar 375 kr (engångskostnad) och tecknas hos Telia Mobitel.
Alla priser INKLUSIVE moms!