Vad är nytt i version 3.0


  • Stöd för Bildmeddelanden (Picture Messages).

  • Återuppringning vid upptaget eller ej svar.

Vad är nytt i version 3.5


  • Stöd för Bildmeddelanden med text (120 tecken).

  • Två nya Internet gateways. Båda har mycket billiga meddelandekonton. Kostar från $10 (ca 90 kr) för 100 meddelanden.